Darshadi – દરશડી

Darshadi – દરશડી

શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ જ્યોતિ મંદિર  (Shree Nishklanki Narayan Jyoti Mandir)

મુ.: દરશડી       

પો.: દરશડી

તા.: માંડવી 

જી.: કચ્છ

રાજ્ય: ગુજરાત

પીનકોડ: 370445

 

૧. ) મંદિર સ્થાપના દિવસ (Mandir Sthapna Divas)

સંવત:      

માસ:    

તિથિ:      

વાર: 

તા.: અંદાજે ૨૫૦ વર્ષ પહેલાં

 

૨.) મંદિર જીર્ણોદ્ધાર દિવસ (જો થયેલ હોય તો)

સંવત: 

માસ:     

તિથી:       

વાર:    

તા.:        

 

૩.) વાર્ષિક પાટોત્સવ :

સંવત : 

માસ : ચૈત્ર સુદ    

તિથિ : ૧૪      

વાર : 

તા. :

૪.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓના ઘર : ૨૦          

૫.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓની સંખ્યા : ૧૨૫     

 

૬.) મંદિરમાં દૈનિક-સાપ્તાહિક-માસિક-વાર્ષિક પ્રવૃતિ 

૧. દરરોજ સવાર સાંજ – સેવા, આરતી

૨. દર ગુરુવાર – વારીયજ્ઞ

૩. દર ચંદ્રબીજ – વારીયજ્ઞ 

 

૭.) ગામના સંપર્ક કર્તાનું નામ :

મુખી :

૧. જેન્તીભાઈ હંસરાજભાઈ સેંઘાણી – 9925853826     

  

 

Mu.Po. Darshadi, Ta.Mandvi, Dist. Kutch