Khedoi – ખેડોઈ

Khedoi – ખેડોઈ

શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ જ્યોતિ મંદિર  (Shree Nishklanki Narayan Jyoti Mandir)

મુ.: ખેડોઈ

પો.: ખેડોઈ 

તા.: અંજાર 

જી.: કચ્છ

રાજ્ય: ગુજરાત

પીનકોડ: 370130

 

૧. ) મંદિર સ્થાપના દિવસ (Mandir Sthapna Divas)

સંવત:          

માસ:     

તિથિ:        

વાર:  

તા.:    

 

૨.) મંદિર જીર્ણોદ્ધાર દિવસ (જો થયેલ હોય તો)

સંવત: ૨૦૬૬  

માસ: વૈશાખ વદ

તિથી:           

વાર: ગુરુવાર       

તા.: ૬/૫/૨૦૧૦          

 

૩.) વાર્ષિક પાટોત્સવ :

સંવત : 

માસ : વૈશાખ વદ     

તિથિ : ૮             

વાર :  

તા. : 

૪.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓના ઘર : ૬૫                 

૫.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓની સંખ્યા : ૨૫૦       

 

૬.) મંદિરમાં દૈનિક-સાપ્તાહિક-માસિક-વાર્ષિક પ્રવૃતિ 

૧. દરરોજ – સેવા, આરતી 

૨. દર ગુરુવાર – વારીયજ્ઞ 

૩. શુક્રવાર બીજ વારીયજ્ઞ

૭.) ગામના સંપર્ક કર્તાનું નામ :

મુખી :

૧. રતિલાલ વિશ્રામભાઈ ભોજાણી – 9723252250

૨. રતિલાલ વાલજીભાઈ ભોજાણી – 9879828895

Mu.Po.Khedoi, Ta.Anjar, Dist.Bhuj