Kurbai – કુરબઈ

Kurbai – કુરબઈ

શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ જ્યોતિ મંદિર  (Shree Nishklanki Narayan Jyoti Mandir)

મુ.: કુરબઈ        

પો.: કુરબઈ

તા.: ભૂજ 

જી.: કચ્છ

રાજ્ય: ગુજરાત

પીનકોડ: 370030

 

૧. ) મંદિર સ્થાપના દિવસ (Mandir Sthapna Divas)

સંવત:        

માસ:     

તિથિ:      

વાર: 

તા.: અંદાજે ૩૦૦ વર્ષ પહેલાં  

 

૨.) મંદિર જીર્ણોદ્ધાર દિવસ (જો થયેલ હોય તો)

સંવત: ૨૦૭૬  

માસ: કારતક સુદ  

તિથી: ૧૧          

વાર: શુક્રવાર       

તા.: ૮/૧૧/૨૦૧૯          

 

૩.) વાર્ષિક પાટોત્સવ :

સંવત : 

માસ :     

તિથિ :           

વાર :  

તા. :

૪.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓના ઘર : ૪૦                 

૫.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓની સંખ્યા : ૨૦૦       

૬.) મંદિરમાં દૈનિક-સાપ્તાહિક-માસિક-વાર્ષિક પ્રવૃતિ 

૧. દરરોજ – સેવા, આરતી 

૨. દર ગુરુવાર – વારીયજ્ઞ 

૩. દર ચંદ્રબીજ – વારીયજ્ઞ

૪. દર રવિવાર – બાળ શિબીર

 

૭.) ગામના સંપર્ક કર્તાનું નામ :

મુખી :

૧. પ્રેમજીભાઈ ધનજીભાઈ પોકાર – 

૨. કાનજીભાઈ લાલજીભાઈ રામજીયાણી – 9909505094

Mu.Po.Kurbai, Ta.Bhuj, Dist. Kutch