Merau – મેરાઉ

Merau – મેરાઉ

શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ જ્યોતિ મંદિર  (Shree Nishklanki Narayan Jyoti Mandir)

મુ.: મેરાઉ 

પો.: મેરાઉ

તા.: માંડવી 

જી.: કચ્છ

રાજ્ય: ગુજરાત

પીનકોડ: 370465

 

૧. ) મંદિર સ્થાપના દિવસ (Mandir Sthapna Divas)

સંવત:    

માસ:   

તિથિ:     

વાર: 

તા.: અંદાજે ૧૦૦ વર્ષ પહેલાં

 

૨.) મંદિર જીર્ણોદ્ધાર દિવસ (જો થયેલ હોય તો)

સંવત: ૨૦૬૭ 

માસ: મહા સુદ    

તિથી: ૧૩     

વાર: બુધવાર   

તા.: ૧૬/૨/૨૦૧૧        

 

૩.) વાર્ષિક પાટોત્સવ :

સંવત : 

માસ : મહા સુદ    

તિથિ : ૧૩      

વાર : 

તા. :

૪.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓના ઘર : ૬૫        

૫.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓની સંખ્યા : ૩૯૫    

 

૬.) મંદિરમાં દૈનિક-સાપ્તાહિક-માસિક-વાર્ષિક પ્રવૃતિ 

૧. દરરોજ સવાર સાંજ – સેવા, આરતી

૨. દર ગુરુવાર – વારીયજ્ઞ

૩. દર ચંદ્રબીજ – વારીયજ્ઞ

૪. શુક્રવાર બીજ વ્રત – ચોપડી વાંચન 

 

૭.) ગામના સંપર્ક કર્તાનું નામ :

મુખી :

૧. વાલજીભાઈ જીવરાજભાઈ સેંઘાણી – 9727999063

૨. રમણીકભાઈ ધનજીભાઈ સેંઘાણી – 9909226644     

  

 

Mu.Merau, Po.Mearau, Ta.Mandvi, Dist.Kutch