Rajpar – રાજપર

Rajpar – રાજપર

શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ જ્યોતિ મંદિર  (Shree Nishklanki Narayan Jyoti Mandir)

મુ.: રાજપર        

પો.: રાજપર 

તા.: માંડવી 

જી.: કચ્છ

રાજ્ય: ગુજરાત

પીનકોડ: 370445

 

૧. ) મંદિર સ્થાપના દિવસ (Mandir Sthapna Divas)

સંવત:      

માસ:    

તિથિ:      

વાર: 

તા.: અંદાજે ૨૦૦ વર્ષ પહેલાં

 

૨.) મંદિર જીર્ણોદ્ધાર દિવસ (જો થયેલ હોય તો)

સંવત: 

માસ: મહા સુદ    

તિથી: ૧૦        

વાર: શુક્રવાર    

તા.: ૧૮/૦૨/૨૦૦૫        

 

૩.) વાર્ષિક પાટોત્સવ :

સંવત : 

માસ : શ્રાવણ વદ       

તિથિ : ૬        

વાર : 

તા. :

૪.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓના ઘર : ૩           

૫.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓની સંખ્યા : ૨૦     

 

૬.) મંદિરમાં દૈનિક-સાપ્તાહિક-માસિક-વાર્ષિક પ્રવૃતિ 

૧. દરરોજ – સેવા, આરતી

૨. દર ગુરુવાર – વારીયજ્ઞ 

૩. દર ચંદ્રબીજ – વારીયજ્ઞ

 

૭.) ગામના સંપર્ક કર્તાનું નામ :

૧. ધનજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ પટેલ – 9638136044

૨. નિતીનભાઈ – 9879485002

મુખી :      

  

 

Mu.Rajpar, Po.Rajpar, Ta.Mandvi, DIst. Kutch