Todiya (ટોડીયા)

Todiya (ટોડીયા)

શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ જ્યોતિ મંદિર  (Shree Nishklanki Narayan Jyoti Mandir)

મુ.: ટોડીયા        

પો.: ટોડીયા

તા.: નખત્રાણા 

જી.: કચ્છ

રાજ્ય: ગુજરાત

પીનકોડ: 370670

 

૧. ) મંદિર સ્થાપના દિવસ (Mandir Sthapna Divas)

સંવત:        

માસ:     

તિથિ:      

વાર: 

તા.: અંદાજે ૩૦૦ વર્ષ પહેલાં 

 

૨.) મંદિર જીર્ણોદ્ધાર દિવસ (જો થયેલ હોય તો)

સંવત: 

માસ:

તિથી:         

વાર:      

તા.:         

 

૩.) વાર્ષિક પાટોત્સવ :

સંવત : 

માસ :        

તિથિ :           

વાર : 

તા. :

૪.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓના ઘર : ૧૨               

૫.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓની સંખ્યા : ૧૧૧      

 

૬.) મંદિરમાં દૈનિક-સાપ્તાહિક-માસિક-વાર્ષિક પ્રવૃતિ 

૧. દરરોજ – સેવા, આરતી

૨. દર ગુરુવાર – વારીયજ્ઞ 

૩. દર ચંદ્રબીજ – વારીયજ્ઞ

 

૭.) ગામના સંપર્ક કર્તાનું નામ :

મુખી :

૧. જેન્તીલાલ ડાહ્યા રામાણી – 9129298444

૨. જેન્તીલાલ રામજી ગોગારી – 9978244400 / 9427131134     

  

 

Mu.Po. Todiya, Ta. Nakhtrana, Dist. Kutch