Vigodi – વીગોડી

Vigodi – વીગોડી

શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ જ્યોતિ મંદિર  (Shree Nishklanki Narayan Jyoti Mandir)

મુ.: વિગોડી        

પો.: વિગોડી 

તા.: નખત્રાણા 

જી.: કચ્છ

રાજ્ય: ગુજરાત

પીનકોડ: 370605

 

૧. ) મંદિર સ્થાપના દિવસ (Mandir Sthapna Divas)

સંવત:       

માસ:     

તિથિ:      

વાર: 

તા.: અંદાજે ૨૭૫ વર્ષ પહેલાં  

 

૨.) મંદિર જીર્ણોદ્ધાર દિવસ (જો થયેલ હોય તો)

સંવત: ૨૦૬૦ 

માસ: શ્રાવણ સુદ    

તિથી: ૧૫        

વાર:      

તા.: ૩૦/૮/૨૦૦૪        

 

૩.) વાર્ષિક પાટોત્સવ :

સંવત : 

માસ : કારતક સુદ       

તિથિ : ૧૫          

વાર : 

તા. :

૪.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓના ઘર : ૧             

૫.) ગામમાં (વિભાગમાં) સતપંથી અનુયાયીઓની સંખ્યા : ૧૪      

 

૬.) મંદિરમાં દૈનિક-સાપ્તાહિક-માસિક-વાર્ષિક પ્રવૃતિ 

૧. દરરોજ – સેવા, આરતી

૨. દર ગુરુવાર – વારીયજ્ઞ 

૩. દર ચંદ્રબીજ – વારીયજ્ઞ

 

૭.) ગામના સંપર્ક કર્તાનું નામ :

મુખી :

૧. રવજીભાઈ જીવરાજભાઈ સાખલા – 9428084598     

  

 

Mu.Po. VIgodi, Ta. Nakhatrana, Dist. Kutch